UVILDIGHEDSUDVALG

"Mekanisme" til varetagelse af upartiskhed

DBI Certification A/S arbejder med certificering inden for det brand- og sikringstekniske område med primær fokus på produktcertificering og KLS-certificering af installationsvirksomheder i Danmark.

I stedet for at etablere en mekanisme for hvert certificeringsområde vil en bred sammensat ”mekanisme” med tværfaglige kompetencer kunne håndtere de relevante certificeringsområder.


På KLS-certificeringsområdet er grundlaget godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Gældende bekendtgørelse.

Grundlaget for akkrediteringen er EN ISO/IEC 17065:2012, hvor der i afsnit 5.2 henvises til etablering af ”mekanisme til varetagelse af upartiskhed”.

På produktcertificeringsområdet omfatter dette både etableringen af frivillige certificeringsordninger med baggrund i specificerede specifikationer og ordninger, som skal understøtte producenternes behov for at rat-mærke/CE-mærke deres produkter.

Se medlemmerne af udvalget og læs mere om mekanismens formål.

Ledelsens erklæring om upartiskhed.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.