Uvildighedsudvalg

"Mekanisme" til varetagelse af upartiskhed

DBI Certification A/S arbejder med certificering inden for det brand- og sikringstekniske område med primær fokus på produktcertificering og KLS-certificering af installationsvirksomheder i Danmark.


I stedet for at etablere en mekanisme for hvert certificeringsområde vil en bred sammensat ”mekanisme” med tværfaglige kompetencer kunne håndtere de relevante certificeringsområder.


På KLS-certificeringsområdet er grundlaget godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet . Bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2014.

Grundlaget for akkrediteringen er EN ISO/IEC 17065:2012, hvor der i afsnit 5.2 henvises til etablering af ”mekanisme til varetagelse af upartiskhed”.

På produktcertificeringsområdet omfatter dette både etableringen af frivillige certificeringsordninger med baggrund i specificerede specifikationer og ordninger, som skal understøtte producenternes behov for at rat-mærke/CE-mærke deres produkter. 

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.
Vimeo LinkedIn