Kommissorium for ”mekanisme” til varetagelse af upartiskhed

”Mekanismens” formål:

Formålet med oprettelse af ”mekanismen” er at sikre interessenter og kompetente parter
mulighed for at bistå DBI Certification A/S med politikker og principper til varetagelse af
upartiskhed og uvildighed.

Deltagere:

Navn
Firma
E-mailTelefon
Merete Poulsen
DBI Certification A/S
mep@dbicertification.dk+45 20 10 90 42
Chris Ellis
DBI Certification UK
cel@dbicertification.co.uk+447546749053
Kasper Skov-Mikkelsen
SikkerhedsBranchen
ksm@sikkerhedsbranchen.dk+45 40 41 79 20
Mie J. Jakobsen
Danish Export-Marine
mjj@danishexport.dk+45 21 73 63 36
Snow ZhangSGS – CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.Snow.Zhang@sgs.com+ 86 (0)757 2280 5833; 18924895566

Ledelsens erklæring om upartiskhed.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.