Kommissorium for ”mekanisme” til varetagelse af upartiskhed.


”Mekanismens” formål:

Formålet med oprettelse af ”mekanismen” er at sikre interessenter og kompetente parter
mulighed for at bistå DBI Certification A/S med politikker og principper til varetagelse af
upartiskhed og uvildighed.

Deltagere:

Navn
Firma
e-mail
telefon
Merete Poulsen
DBI Certification A/S
+45 20 10 90 42
Charlotte Hellensberg
DBI
+45 51 57 23 34
Tine Aabye
Forsikring & Pension
+45 41 91 91 51
Mads Rissgård
Tekniq
+45 27 80 04 51
Mark Lerche
Danish Marine Group
+45 31 69 84 94
Torben Hessing-Olsen
Dansk Byggeri
+45 23 41 46 13

Ledelsens erklæring om upartiskhed.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.
Vimeo LinkedIn