Kommissorium for ”mekanisme” til varetagelse af upartiskhed.


”Mekanismens” formål:

Formålet med oprettelse af ”mekanismen” er at sikre interessenter og kompetente parter
mulighed for at bistå DBI Certification A/S med politikker og principper til varetagelse af
upartiskhed og uvildighed.

Deltagere:

Navn
Firma
Merete Poulsen
DBI Certification A/S
Charlotte Hellensberg
DBI
Kasper Skov-Mikkelsen
SikkerhedsBranchen
Mie J. Jakobsen
Danish Marine Group
Chris Ellis
Texecom Ltd
Neil Young
Cranford Ltd

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn