BYGGERI

Forordning (EU) 305/2011 fastsætter regler for markedsføring af byggerelaterede produkter i EU og vurdering af disse produkters ydeevne. Den sikrer også, at oplysningerne i relation til ydeevnen af produktet, der leveres til offentlige myndigheder og kunder, er pålidelige. Dette opnås ved at tilvejebringe et "fælles teknisk sprog", der tilbyder ensartede vurderingsmetoder for byggevarers ydeevne.

BYGGERI

LÆS VORES FAQ

Korrekt brug og anvendelse af en lang række forskellige materialer er en afgørende faktor for byggeprojektets kvalitet. Kvaliteten af byggevarer kan demonstreres gennem et certifikat for konstant ydeevne, i henhold til en relevant standard. For at understøtte certificeringsprocessen kan DBI Certification A/S udføre en lang række tests for dig i et af de avancerede (internationalt akkrediterede) laboratorier, vi samarbejder med. DBI Certification A/S har stor ekspertise inden for selvstændig kontrol af byggematerialers ydeevner. Vores datterselskab DBI Certification-UK Ltd er et bemyndiget organ i Storbritannien under byggevareforordningen (i Storbritannien) for en lang række byggevarer, og vi kan hjælpe dig med at fortolke de stadig mere komplekse byggeregler korrekt.

Vi har kompetencen inden for en lang række produkttyper og kan på anmodning, vurdere om vi kan tilføje din specifikke produkttype til vores sortiment.

Brandalarmudstyr:

 • EN 54-2:1997 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr
 • EN 54-2:1997/AC:1999 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr
 • EN 54-2:1997/A1:2006 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr
 • EN 54-3:2001/A1:2006 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 3: Brandalarmer — Akustiske alarmgivere
 • EN 54-3:2001/A1:2002 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 3: Brandalarmer — Akustiske alarmgivere
 • EN 54-4:1997 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 4: Strømforsyningsudstyr
 • EN 54-4:1997/A1:2002 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 4: Strømforsyningsudstyr
 • EN 54-4:1997/A2:2006 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 4: Strømforsyningsudstyr
 • EN 54-5:2000/A1:2002 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 5: Termodetektorer - Punktdetektorer
 • EN 54-5:2017/A1:2018 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 5: Termodetektorer - Punktvarmedetektorer
 • EN 54-7:2000/A1:2002 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 7: Røgalarmer – punktdetektorer, der bruger spredt lys, transmitteret lys eller ionisering
 • EN 54-7:2000/A2:2006 Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 7: Røgalarmer – punktdetektorer, der bruger spredt lys, transmitteret lys eller ionisering
 • EN 54-7:2018 Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 7: Røgalarmer – punktdetektorer, der bruger spredt lys, transmitteret lys eller ionisering
 • EN 54-10:2002 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 10: Flammedetektorer – Punktdetektorer
 • EN 54-10:2002/A1:2005 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 10: Flammedetektorer – Punktdetektorer
 • EN 54-11:2001 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 11: Manuelle alarmtryk
 • EN 54-11:2001/A1:2005 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 11: Manuelle alarmtryk
 • EN 54-12:2002 - Branddetekterings- og brandalarmssystemer - Del 12: Røgdetektorer - Ledningsdetektorer - Ledningsdetektorer ved hjælp af en optisk stråle
 • EN 54-16:2008 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 16: Stemmealarmkontrol og indikeringsudstyr
 • EN 54-17:2005 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 17: Kortslutningsafbrydere
 • EN 54-17:2005/AC:2007 - Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 17: Kortslutningsafbrydere
 • EN 54-18:2005 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 18: Indgangs-/udgangsenheder
 • EN 54-18:2005/AC:2007 - Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 18: Indgangs-/udgangsenheder
 • EN 54-20:2006 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 20: Røgalarmer med indsugning
 • EN 54-20:2006/AC:2008 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 20: Røgalarmer med indsugning
 • EN 54-21:2006 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 21: Udstyr til alarmtransmission og fejladvarselsrute
 • EN 54-23:2010 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 23: Brandalarmenheder – Visuelle alarmenheder
 • EN 54-24:2008 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 24: Komponenter til stemmealarmsystemer – Højttalere
 • EN 54-25:2008 – Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 25: Komponenter, der anvender radioforbindelser
 • EN 54-25:2008/AC:2012 - Brandalarmering og brandalarmsystemer – Del 25: Komponenter, der anvender radioforbindelser
 • EN 12094-1:2003 – Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning
 • EN 12101-2:2003 – Brandventilation – Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer
 • EN 12101-7:2011 - Brandventilation - Del 7: Røgkanaler
 • EN 14604:2005 – Røgalarmer
 • EN 14604:2005/AC:2008 – Røgalarmer

Døre og vinduer:

 • EN 16034:2014 – Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber

Vej Trafik Skiltning:

 • EN 40-6:2002 – Belysningsmaster – Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium
 • EN 12899-1:2007 – Stationære, vertikale vejtrafikskilte – Del 1: Stationære skilte
 • EN 12899-3:2007 – Stationære, vertikale vejtrafikskilte – Del 3: Reflekspæle og retroreflektorer
 • EN 12966-1:2005+A1:2009 Lodrette vejtavler - Variable vejtavler - Del 1: Produktstandard

Termisk isolering:

 • EN 14306:2009+A1:2013 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af calciumsilikat (CS) – Specifikation


Brand:

 • ETAG 018 Del 1 – Brandbeskyttende produkter: Del 1: Alment
 • ETAG 018 Del 4– Brandbeskyttende produkter: Del 4: Brandbeskyttende plade-, plade- og måtteprodukter og -sæt
 • EN 14041:2004 – Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika
 • EN 14041:2004/AC:2006 – Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika
 • EAD 040012-00-1201 Varmeisoleringsplader af mineralske materialer
 • EAD 350005-00-1104 – Opskummende produkter til brandtætning og brandsikring
 • EAD 350140-00-1106 – Renderings- og visualiseringssæt beregnet til brandsikre anvendelser
 • EAD 350141-00-1106 – Lineære samlinger og spaltetætninger
 • EAD 350142-00-1106 – Brandsikringsprodukter: Del 4: Brandbeskyttende plader, brædder og måtter
 • EAD 350402-00-1106– Reaktive belægninger til brandsikring af stålelementer
 • EAD 350454-00-1104 – Brandlukningsprodukter – Penetrationstætninger
 • EAD 350865-00-1106 – Brandhæmmende produkter

FAQ

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende byggevareforordningen.

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.