DBI Certification A/S er et datterselskab under DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og ledes af en daglig leder. Denne refererer til Direktøren, som er under bemyndigelse fra bestyrelsen.

Ønsker en certificeret virksomhed at klage over DBI Certification A/S’s aktiviteter i forbindelse med certificeringen kan dette ske ved skriftlig henvendelse til direktøren for DBI Certification.

DBI Certification’sbestyrelse. 

Grundlaget for akkrediteringen er EN ISO/IEC 17065:2012, hvor der i afsnit 5.2 henvises til etablering af ”mekanisme til varetagelse af upartiskhed”.


Kunne du tænke dig at arbejde for DBI Certification?

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn