HVEM ER DBI CERTIFICATION A/S

DBI Certification A/S er en selvstændig virksomhed i DBI koncernen.

Vi er 15 fastansatte medarbejdere, samt flere tilknyttede konsulenter og vi beskæftiger os med et væld af områder indenfor certificering af produkter, produktioner og personer.

Det, der kendetegner os i virksomheden, er et højt serviceniveau og et godt sammenhold.

Vi tilbyder certificering til brug for markedsføring i EU af Byggevarer (CPR), Marineudstyr (MED) og Gasforbrugende apparater (GAR).

Vores datterselskab DBI Certification-UK Ltd tilbyder certificering til markedsføring i UK af Byggevarer (CPR), Marineudstyr (MER) og Gasforbrugende apparater (GAR).

Herunder udfører vi audit af produktion i Danmark, Europa og Asien.

Vi er Danmarks største certificeringsorgan af Certificerede Brandrådgivere, hvor vi årligt behandler ansøgninger og vedligeholder certificeringer for omkring 2/3 af landets Certificerede Brandrådgivere.

Desuden tilbyder vi installatøraudits hos Danmarks el-installatører, hvor vi er godkendt kontrolorgan til El autorisation (KLS), Vedvarende energi (VE), samt DBI Retningslinjerne RTL001 og RTL010-2.

Vores danske kontorer er beliggende i Hvidovre og Fredericia, mens DBI Certification UK har kontor i England.

Har du spørgsmål eller lignende til certificering af forskellig art, så er du meget velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.

Bestyrelsen

Se bestyrelsen

Organisationen

DBI Certification A/S er et datterselskab under DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og ledes af en daglig leder. Denne refererer til direktøren, som er under bemyndigelse fra bestyrelsen.


Læs mere om DBI Certification A/S

Bestyrelsen

Se bestyrelsen

Klagevejledning

Ønsker en certificeret virksomhed at klage over aktiviteter udført af DBI Certification A/S i forbindelse med certificeringen, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til den kvalitetsansvarlige hos DBI Certification A/S.

Læs vores vejledning

Uvildighedsudvalg

Grundlaget for akkrediteringen er
EN ISO/IEC 17065:2012, hvor der i afsnit 5.2 henvises til etablering af ”mekanisme til varetagelse af upartiskhed”.

Læs mere

Kunne du tænke dig at arbejde hos
DBI Certification A/S?

Se vores ledige stillinger eller søg uopfordret her:

Ledige stillinger

Medarbejdere hos DBI Certification A/S

Allan Christensen
Allan Christensen
Operational Manager
Merete Poulsen
Merete Poulsen
Technical Manager
Chris Ellis
Technical Manager UK
Betina Rye Petersen
Betina Rye Petersen
Product Manager
Lene Skovbjerg
Lene Skovbjerg
Product Certification Specialist
Steen Nilsson
Steen Nilsson
Product Certification Specialist
Lennie Balslev
Lennie Balslev
Fire Consultant Assessor
Morten Bonde
Morten Bonde
Fire Consultant Assessor
Nicolaj Kloppenborg-Skrumsager
Nicolaj Kloppenborg-Skrumsager
Fire Consultant Assessor
Kontakt vores medarbejder
Tom Mikkelsen Broch
Fire Consultant Assessor
Camilla Kristoffersen
Camilla Kristoffersen
Certification Controller
Kontakt en af vores medarbejdere
Melek Ozturk
Certificeringskoordinator
Birgitte Castberg Nyholm
Birgitte Nyholm
Administrative Officer
Jonas Schulze
Jonas Schulze
Administrative Officer
Steffen Gjaldbæk
Steffen Gjaldbæk
Student Office Assistant

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.