BYGNINGS-
REGLEMENTET

Ved ansøgning om byggetilladelse skal et byggeri, med mindre det er undtaget, indplaceres i en af de 4 brandklasser, der er defineret i bygningsreglementet, og der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, der har en certificering svarende til byggeriets brandklasse eller højere.

Bygningsreglementet fastlægger brandkrav, krav til dokumentation og kontrol samt krav til den certificerede brandrådgivers virke.

Herunder kan du læse mere om bl.a. anvendelseskategorier, risikoklasser, dokumentationsmetoder, brandklasser, dokumentation, kontrol og din rolle som certificeret brandrådgiver.

Baggrund og historik

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.