Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 og den nye certificeringsordning for brandrådgivere officielt i kraft. Dermed påbegyndes udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling og statikken (beregning af bærende konstruktioner) fra de kommunale myndigheder og erstattes af en ny certificeringsordning. Det betyder, at brandrådgivere fremover skal certificeres og dokumentere, at de valgte løsninger lever op til reglerne i Bygningsreglement 2018.

For at blive certificeret til brandrådgiver skal ansøgeren dokumentere kvalifikationer og kompetencer.VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.