Upartiskhed

DBI Certification A/S (DBIC) har altid fokus på at kunne dokumentere upartiskhed i udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med certificering af brandrådgivere.


Vores upartiskhed er sikret ved, at

  • Vi udelukkende beskæftiger os med certificeringsaktiviteter og ikke er aktive inden for rådgivning eller lignende.


  • Alle ansøgere og certificerede personer behandles retfærdigt og upartisk uden hensyntagen til økonomiske eller andre begrænsende forhold, f.eks. medlemskab af foreninger eller grupper.


  • Certificeringsaktiviteterne udføres uden indvirkning af kommerciel, økonomisk eller anden form for pression.


  • Trusler mod upartiskheden identificeres løbende, f.eks. i forbindelse med aktiviteten, tilknyttede organer, anvendte uddannelsessteder, egne relationer eller medarbejdernes relationer.


  • Ansøgere eller certificerede personer ikke gives indtryk af, at certificeringen bliver lettere eller billigere, hvis man er kunde andre steder i DBI-koncernen eller har anvendt en bestemt udbyder af uddannelse/træning.


  • Interessekonflikter og trusler identificeres og håndteres.
Læs mere
Interessegruppe til sikring af upartiskhed

DBI Certification A/S certificerer personer, der skal kunne dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i gældende bygningsreglement ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4.


Ved en certificeret person forstås en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan.


Grundlaget for akkrediteringen er DS/EN ISO/IEC 17024:2012, hvor der i afsnit 4.3.8 henvises til etablering af en ’interessentgruppe’.


Kommissorium

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn