Upartiskhed

DBI Certification A/S har altid fokus på at kunne dokumentere upartiskhed i udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med certificering af brandrådgivere.

Vores upartiskhed er sikret ved, at:

  • Vi udelukkende beskæftiger os med certificeringsaktiviteter og ikke er aktive inden for rådgivning eller lignende.

  • Alle ansøgere og certificerede personer behandles retfærdigt og upartisk uden hensyntagen til økonomiske eller andre begrænsende forhold, f.eks. medlemskab af foreninger eller grupper.

  • Certificeringsaktiviteterne udføres uden indvirkning af kommerciel, økonomisk eller anden form for pression.

  • Trusler mod upartiskheden identificeres løbende, f.eks. i forbindelse med aktiviteten, tilknyttede organer, anvendte uddannelsessteder, egne relationer eller medarbejdernes relationer.

  • Ansøgere eller certificerede personer ikke gives indtryk af, at certificeringen bliver lettere eller billigere, hvis man er kunde andre steder i DBI-koncernen eller har anvendt en bestemt udbyder af uddannelse/træning.

  • Interessekonflikter og trusler identificeres og håndteres.

Interessegruppe til sikring af upartiskhed

DBI Certification A/S certificerer personer, der skal kunne dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i gældende bygningsreglement ved byggesagsbehandling af byggeri i brandklasse 2-4.

Ved en certificeret person forstås en person, hvis kvalifikationer og kompetencer er bedømt af et akkrediteret certificeringsorgan.

Grundlaget for akkrediteringen er DS/EN ISO/IEC 17024:2012, hvor der i afsnit 4.3.8 henvises til etablering af en ’interessentgruppe’.

Kommissorium

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.