Anke- og klagevejledning i forhold til personcertificering

Ønsker du at anke eller klage over DBI Certifications aktiviteter i forbindelse med personcertificering, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til DBIC på: Cert_brand@DBICertification.dk, mærket ’Personcertificering’.

Det er DBIC’s mål at sikre en upartisk og effektiv behandling af anke- og klagesager. Samtidig tilstræber vi, at anke- og klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen. Efter anke- eller klagebehandling meddeler DBIC afgørelsen skriftligt til indsender, hvorefter sagen afsluttes.

DBIC's afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og med Retten i Glostrup som værneting.

Ordforklaring:

Ved ’anke’ forstås skriftlig anmodning fra en ansøger eller certificeret brandrådgiver om, at DBIC genovervejer sin beslutning vedr. vedkommendes ønskede certificeringsstatus.

Ved ’klage’ forstås skriftlig tilkendegivelse af utilfredshed vedr. DBIC's aktiviteter eller en af DBIC certificeret brandrådgivers aktiviteter. Klagen sendes til DBIC.

Anke- og klageforløbVILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.