Klagevejledning

Behandling af klager og anker

Ønsker en certificeret virksomhed at klage over DBI Certification A/S’s aktiviteter i forbindelse med certificeringen, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til Kvalitetsansvarlig for DBI Certification. 


Kunden orienteres

Efter behandling af klagen meddeler DBI Certification afgørelsen skriftligt til indsender, og såfremt denne accepterer afgørelsen, afsluttes sagen.

Behandlingstid

Det tilstræbes, at klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen, under hensyn til tidsforbrug hos eksterne sagkyndige.

Genoptagelse/ekstern afgørelse

Gøres der indsigelse imod afgørelsen fra indsender, skal sagen enten genoptages og genbehandles internt i DBI Certification, eller klageren henvises til at søge ekstern afgørelse efter dansk ret ved dansk domstol.

Hvis indsender ønsker at anke DBI Certification afgørelser i klagesager vedrørende selskabets ydelser som bemyndiget kontrolinstans til at godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, sendes anken direkte til Sikkerhedsstyrelsen.
Læs mere

Kontakt

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetsansvarlig

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn