KLAGEVEJLEDNING

Læs her hvordan det forgår hvis en certificeret virksomhed ønsker at klage over en afgørese foretaget af DBI Certification A/S

Klagevejledning

Behandling af klager og anker

Ønsker en certificeret virksomhed at klage over aktiviteter udført af DBI Certification A/S  i forbindelse med certificeringen, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til Kvalitetsansvarlig for DBI Certification A/S.

Kunden orienteres

Efter behandling af klagen meddeler DBI Certification A/S afgørelsen skriftligt til indsender, og såfremt denne accepterer afgørelsen, afsluttes sagen.

Behandlingstid

Det tilstræbes, at klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen, under hensyn til tidsforbrug hos eksterne sagkyndige.

Genoptagelse/ekstern afgørelse

Gøres der indsigelse imod afgørelsen fra indsender, skal sagen enten genoptages og genbehandles internt i DBI Certification A/S, eller klageren henvises til at søge ekstern afgørelse efter dansk ret ved dansk domstol.

Hvis indsender ønsker at anke afgørelser foretaget af DBI Certification A/S i klagesager vedrørende selskabets ydelser som bemyndiget kontrolinstans til at godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede elinstallatører, sendes anken direkte til Sikkerhedsstyrelsen.

Charlotte A. Hellensberg

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.