Certificeringsordning for brandrådgivere

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 (BR18) i kraft. Samtidig blev der indført en certificeringsordning for brandrådgivere og statikere, som betyder, at den tekniske byggesagsbehandling ikke længere håndteres ved kommunerne. I stedet skal certificerede brandrådgivere og statikere nu dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold og bygningskonstruktioner, således at de valgte løsninger lever op til reglerne i bygningsreglementet.


Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.


Efter en overgangsperiode på to år blev certificeringsordningen fuldt implementeret den 1. januar 2020.


DBI Certification A/S er akkrediteret til at certificere brandrådgivere

DBI Certification A/S (DBIC)  er akkrediteret af DANAK til at certificere brandrådgivere til brandklasse 2-4 og tredjepartskontrol.


DBIC ønsker at sikre et højt kvalitetsniveau af de certificerede brandrådgivere og bidrage til et højt brandsikkerhedsniveau i Danmark. Vi gør brug af eksterne bedømmere og sikrer en uvildig og professionel proces af høj kvalitet. Med mange års erfaring som certificeringshus er DBIC vant til at holde fokus på uvildighed og arbejde under akkreditering. Derfor er DBIC det oplagte valg til at certificere brandrådgivere.


Sådan bliver du certificeret
Brandrådgiverne kan certificeres til brandklasse 2-4 samt tredjepartskontrol.
Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold.

Læs mere
Læs om certificeringsordning for brandrådgivere

Brandklasser og risikoklasser

Bygningsreglementet indeholder fire brandklasser og fire risikoklasser, som afgør, hvilken type certificeret rådgiver der skal benyttes til dokumentering og/eller kontrol af byggeriet. Byggeriet indplaceres i en brandklasse på baggrund af byggeriets risikoklasse og den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden. Risikoklassen er baseret på byggeriets risikoforhold og kompleksitet.


Den certificerede brandrådgiver skal kunne dokumentere kvalifikationer og kompetencer, der svarer til bygningens eller bygningsafsnittets brandklasse. Ved kvalifikationer forstås påvist uddannelse, træning og arbejdserfaring, mens der ved kompetencer forstås evnen til at anvende viden og færdigheder til at nå tilsigtede resultater (kilde: ISO 17024).


Brandklasse 1

Meget simpelt og traditionelt byggeri i risikoklasse 1, hvor de tekniske løsninger skal udføres som præaccepterede løsninger i henhold til BR18. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m2. Eksempler: Enfamiliehuse og sommerhuse m.m.


Brandklasse 2

Traditionelt byggeri i risikoklasse 2 og 3, hvor de tekniske løsninger skal udføres som præaccepterede løsninger i henhold til BR18. Byggeriets samlede etageareal er større end 600 m2. Eksempler: Boligbyggeri, industri- og lagerbygninger, kontorbyggeri, institutioner m.m.


Brandklasse 3

Komplekst byggeri i risikoklasse 1-3, hvor de tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med præaccepterede løsninger, komparative løsninger, brandteknisk dimensionering eller ved en kombination af metoderne. Eksempler: Forsamlingslokaler til mindre end 1.000 personer, skoler i to etager med op til 1.000 personer m.m.


Brandklasse 4

Meget komplekst og utraditionelt byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3. Eksempler: Højhuse, hospitaler i mere end to etager, forsamlingslokaler til mere end 1.000 personer m.m.


VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATIONS WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.
Vimeo LinkedIn