PERSONDATAPOLITIK FOR CERTIFICERING AF BRANDRÅDGIVERE

DATAANSVARLIG

DBI Certification A/S
CVR-nr.: 35392076
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
info@dbicertification.dkVi behandler – i vores egenskab af dataansvarlig – en række personoplysninger om dig, når du hhv. ansøger om og er certificeret brandrådgiver.


For at opfylde vores oplysningspligt over for dig, informerer vi dig i det følgende om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, vil konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene som beskrevet nedenfor og ikke kan behandle din ansøgning eller efterfølgende dokumentere din certificering som brandrådgiver.1. Formål
1.1  Formålet med vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er, at i) behandle din ansøgning, ii) dokumentere, at du har opnået certificering som brandrådgiver og iii) overholde de retlige forpligtelser, vi er underlagt (herefter ”Formålet”).


2. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler

2.1


Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv giver os i forbindelse med din ansøgning og som er nødvendige til opfyldelse af Formålet.

2.2


De indsamlede personoplysninger omfatter:

  • Identitets- og kontaktoplysninger; for- og efternavn, e-mail, telefonnummer og adresse.
  • Oplysninger om dit arbejdsgiverforhold, herunder din stillingsbetegnelse.
  • Relevant dokumentation til at dokumentere din ansøgning; uddannelsesdiplom, kursusbevis, projekt eller lignende.


CPR-nummer

2.3


Vi kan indsamle dit CPR-nr. når vi har pligt hertil, eksempelvis til at få bekræftet din identitet.3. Deling

3.1


Vi kan dele dine personoplysninger hvis det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet og der er et lovligt grundlag herfor.

3.1.1  Vi kan desuden dele dine personoplysninger hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personoplysninger med offentlige- og retslige myndigheder.4 Sikkerhed og beskyttelse

4.1

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

4.1.1
Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

4.2Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.5.

Sletning af dine personoplysninger

5.1


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for dem til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

5.1.1De fleste personoplysninger slettes senest 5 år efter at du har afsluttet eller afbrudt dit uddannelsesforløb, medmindre vi er forpligtede til en længere opbevaring til opfyldelse af lovkrav.6.

Dine rettigheder

6.1Du kan til enhver tid få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i dine personoplysninger, bedes du kontakte os på vores e-mail.

6.2Du kan til en enhver tid bede om at få din personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne.

6.3
Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en tredjepart eller modtage en kopi af dine personoplysninger. Ønsker du at få overført eller modtage en kopi af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på vores e-mail.

6.4Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.