VE-området

DBI Certification er godkendt som kontrolinstans på VE-området

05.05.21 DBI Certification A/S kan nu tilbyde endnu en service til danske kunder.

DBI Certification A/S kan nu tilbyde endnu en service til danske kunder. Sikkerhedsstyrelsen har nemlig på vegne af Energistyrelsen godkendt DBI Certification som kontrolinstans til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer på den del af el-installationsområdet, der omfatter solceller, solvarme, biobrændsel, varmepumper og jord-varme – også kendt som området for vedvarende energi (VE).

Bekendtgørelsen for VE-godkendelsesordningen fastlægger en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Ordningen omfatter virksomheder, som dels har et kvalitetsledelsessystem (KLS) og en VE-uddannet medarbejder m.v. og dels er autoriseret af en godkendt kontrolinstans.

Forbrugernes krav til energieffektive installationer forventes at stige i fremtiden, og VE-godkendelsesordningen er forbrugernes garanti for, at nye VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt. Ønsker en installatør at opnå denne godkendelse, skal der laves en aftale med en kontrolinstans, der på vegne af Energistyrelsen godkender og autoriserer virksomheden til at udføre arbejdet med vedvarende energi inden for det godkendte område. Den godkendelse kan DBI Certification nu hjælpe med at håndtere.


Fordele for virksomhederne

Det er værd at notere, at det fra 1. januar 2021 er et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder ved installation af varmepumpe i forbindelse med ansøgning i skrotningsordningen. Fra 1. april 2021 er det ligeledes et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder for at få støtte til varmepumpe fra Bygningspuljen.

Virksomheden opnår den store fordel, at kunder på Energistyrelsens hjemmeside, sparenergi.dk, vil kunne finde VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder. Det er vigtigt at fremhæve, at Energistyrelsen anbefaler forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere vedvarende energianlæg, f.eks. en ny varmepumpe, og Energistyrelsen anbefaler derfor installatør- og montørvirksomheder at blive VE-godkendte. Derudover kan den godkendte virksomhed anvende VE-godkendelsesordningens officielle logo på salgsmateriale m.m. i forbindelse med markedsføring.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION A/S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification A/S webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på info@dbicertification.dk.