Fra GAD til GAR

Den 21. april 2018 erstatter det nye gasregulativ (EU) 2016/426 (GAR) for gasforbrugende apparater, det nuværende gasdirektiv 2009/142 / EF (GAD). Det indeholder opdateringer og ændringer til det eksisterende direktiv.

Regulativets anvendelsesområde og væsentlige krav vil i store træk forblive de samme. Alle komponenter skal imidlertid være CE-mærket og gennemgå den samme procedure for overensstemmelsesvurdering som gasforbrugende apparater. Producenterne skal gennemføre og dokumentere en risikovurdering af deres apparat eller komponent, og tage forudsigelige problemer, med i betragtning. CE- typegodkendelsescertifikatet skal have en gyldighedsperiode på maksimalt ti år fra udstedelsesdatoen. Akkrediteringsorganet skal informere producenter om ændringer i forhold til teknologi og regulering, som kan påvirke certificeringen.

Som følge heraf skal alle CE-typegodkendelsecertifikater med henvisning til GAD erstattes af et CE-typegodkendelsecertifikat med henvisning til GAR gældende fra den 21. april 2018. Alle CE-produkt certifikater med henvisning til GAD skal erstattes med CE-produkt certifikater med henvisning til GAR gældende fra den 21. april 2018. Ingen apparater eller beslag kan CE-mærkes, før produkttesten er udført, og der er udstedt et testcertifikat. Alle nye produkter kan kun CE-mærkes i henhold til GAD indtil 21. april 2018. Efter denne dato kan alle nye produkter kun CE-mærkes i henhold til GAR.

DBI-Certification kan udstede nye certifikater

Type godkendelse (Modul B)

  • DBI-Certification kan vurdere relevante dokumenter og udstede modul B-certifikater med henvisning til GAR gældende fra 21. april 2018
  • DBI-Certification kan bruge testrapporter udstedt med henvisning til GAD for GAR-certificeringen, medmindre der er sket væsentlige ændringer af produktet eller produktkravene
  • DBI-Certification tilbyder vejledning til en risikovurdering som en del af dokumentationen for en GAR CE-certificering


Produktionsovervågning (Modul C2 / D)

  • DBI-Certification kan inspicere din produktion og udstede overvågningscertifikater med henvisning til GAR gældende fra 21. april 2018
  • Hvis du har et gyldigt GAD CE produktionsovervågningscertifikat udstedt af DBI-Certification, er en ny produktionskontrol måske ikke nødvendig. I nogle tilfælde er en vurdering af relevante dokumenter tilstrækkelig


DBI-Certification er et udpeget bemyndiget organ til gasapparatdirektiv 2009/142 / EF (GAD) og gasforsyningsforordning 2016/426 (GAR). 

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.