CE mærkering: EN 16034:2014

(Harmoniseret standard)

Dørsæt, porte til industri og andre erhverv, garageporte samt oplukkelige vinduer - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber


EN 14351-1

(Harmoniseret standard)


Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: Vinduer og yderdøre


Scope


prEN 14351-2

(Harmoniseret standard)


Ikke Gældende

Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 2: Indvendige


Scope


EN 13241-1

(Harmoniseret standard)


Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation

EN 16361

(Harmoniseret standard)


Mekanisk betjente dørsæt – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Dørsæt, bortset fra svingdørstyper, konstrueret til installation med mekanisk betjening


Scope


EN 13241-1

1.1 Generelt


Denne europæiske standard specificere sikkerheden og ydelses krav for døre, porte og barrikader, med hensigt til at skulle installeres i områder inden for rækkevide af personer, og hvor dets tiltænkte brug er at give sikker adgang til gods og køretøjer ledsaget eller kørt af personer i industriel, kommerciel eller beboelses områder.


Denne europæiske standard dækker også kommercielle døre såsom rullende døre og rullede gitter der bruges i detaillokaler, der hovedsageligt er til rådighed for adgang til personer snarere end køretøj eller varer.


Disse døre kan inkludere gennemgangs døre inkorporeret i dørbladet, hvilke også er omfattet denne europæiske standard.


Disse enheder kan være manuelt eller el- betjent.


Denne europæiske standard dækker ikke over drift i miljøer hvor de elektromagnetiske forstyrrelser er uden for rækkevide af de i EN 61000-6-3 specificerede.


1.2 Undtagelser


Denne europæiske standard dækker ikke over følgende, som er tiltænkt til anden brug:


 • Sluser og doknings porte;
 • Døre på lifte;
 • Døre på køretøjer;
 • Armerede døre;
 • Døre tiltænkt tilbageholdelse af dyr;
 • Biograf/teater tekstilgardiner;
 • Horisontalt bevægelige manuelt betjente døre med et dørblads størrelse mindre end 6,25m2;
 • Horisontalt bevægelige el-betjente døre mindre end 2,5m brede og 6,25m2 i areal, designet principielt til brug af personer i henhold til prEN 12650-1;
 • Sving døre i alle størrelser;
 • Jernbanebomme;
 • Barrikader udelukkende brugt til kørertøjer.


Denne europæiske standard dækker ikke over radio modtageren i døre. Hvis der bruges en radiobetjeningsenhed, skal de relevante ETSI-standarder desuden anvendes.


Denne europæiske standard indeholder ingen specifikke krav for brandhæmning eller røg kontrolegenskaber som er dækket af prEN 13241-2.


Denne europæiske standard indeholder ikke specifikt krav til døre, der bevæger sig på grund af energi, der er lagret med dedikerede midler fra menneskelig kraft, såsom manuelt spændte fjedre.


Denne europæiske standard indeholder ingen specifikke krav af døre på flugtveje. Mugligheden for at åbne dørbladet sikkert og nemt kan ikke normalt opnås af industrielle, kommercielle eller garage døre grundet størrelsen, vægt og/eller betjenings metoden.


A1: (Støjen udledt af el-betjente døre og porte er ikke af anse som relevant fare. Derfor indeholder denne europæiske standard ingen specifikke krav til støj relateret til maskindirektivet.)


1.3 Specificerede anvendelser


Denne europæiske standard bør også gælde for elektriske døre, der er oprettet ved tilføjelse af strømdrift til en installeret manuel dør med hensyn til de relevante krav. Bilag ZA gælder ikke for denne slags døre.


Standarden identificere også krav og klasser for yderligere egenskaber som anses som vigtige for handlen.


Når en dør indgår som del af den bærende struktur i en bygning kan kravene for denne europæiske standard gælde på et frivilligt basis som tilføjelse til kravene for den bærende struktur, hvilke ikke er håndteret i denne europæiske standard. Bilag ZA gælder derfor ikke for denne type døre.

VILKÅR FOR BRUG AF DBI CERTIFICATION'S WEBSITE

Copyright© Alt materiale på DBI Certification's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret.
Vimeo LinkedIn